Projectes

Consultoria econòmica Educaemotions
Educaemotions desenvolupa projectes de creació i consolidació d'empreses per a la Diputació de Barcelona i per a Ajuntaments de la provincia de Barcelona destinats a optimitzar la gestió de les empreses del territori

Quadre de comandament

Què és el quadre de comandament?

El quadre de comandament és un projecte de consolidació empresarial. L’objectiu és implantar el quadre de comandament que és una eina de gestió per a gerència per prendre decisions a partir d’un procés on s’ha d’endreçar la informació clau sobre l’operativa de l’empresa incloent resultats, processos i actuacions, amb la finalitat de fixar l’estratègia empresarial i obtenir la valoració dels objectius aconseguits per l’organització.

L’eina permet determinar i quantificar les línies estratègiques que estableixen els ciments del seu futur.

L’eina associa a cada línia estratègica una sèrie d’objectius per cada àrea clau de l’organització i seguidament fixa uns indicadors per valorar el grau d’assoliment de cada objectiu. Finalment obtenim un resum entre 20 i 25 objectius mesurats amb els respectius indicador que informen del grau d’assoliment de l’estratègia fixada per l’empresa.

Educaemotions ha portat a terme durant 6 anys consecutius el projecte Quadre de Comandament juntament amb EBCCE.

 

Eina Excel Quadre de comandament

Les empreses participants al projecte Quadre de Comandament rebran: Una aplicació informàtica anomenada Quadre de Comandament en format Excel i adaptat en funció de la nova estratègia dissenyada .

Quadre de comandament Educaemotions

Planifica estratègicament l’empresa

En què consisteix planifica estratègicament l'empresa?

El projecte Planifica estratègicament la teva empresa és un projecte de consolidació empresarial que té com objectiu implantar una metodologia de com fer previsions que ajudin els empresaris a visualitzar i a analitzar la projecció futura del seu negoci. El projecte es complementa amb una eina informàtica de planificació estratègica en format Excel, dissenyada a mida, amb la qual s’obtindrà d’una manera ràpida i fiable la fotografia dels estats comptables en un termini de quatre anys. Els empresaris podran simular diferents escenaris de projeccions per decidir l’estratègia de futur a seguir. L’eina permet desenvolupar la informació següent:Previsió de les vendes,previsió de les despeses variables,previsió de les despeses fixes,pressupost del pla de inversió, pressupost del pla de finançament,pressupost del pla de recursos humans, pressupost de tresoreria i resum de les ràtios de gestió. L’eina ha estat creada per Educaemotions, YPA formació i EBCCE.

El projecte és porta a terme per tercer any a l’Ajuntament de Rubí conjuntament amb YPA formació.

L'eina Excel de planifica estratègicament l'empresa

Les empreses participants rebran: Una aplicació informàtica basada en l’Excel 2007 que permet a l’usuari final la valoració de la seva empresa i la seva projecció a tres anys.L’aplicació va acompanyada d’un tutorialde funcionament en format Word i un PDF explicatiu.

Planificació estratègica Educaemotions

Solucions financeres

En què consisteix el projecte "Finançament a mida"?

El comparador d’instruments financers és un excel creat per Educamotions, YPA formació y EBCCE per tal de facilitar la comparació dels diferents instruments financers que ens ofereixin les entitats bancaries

L’eina  permet bolcar les diferents ofertes del mercat en funció de les despeses de formalització, tipus d’interès, quota a pagar i T.A.E per instrument financer i realitzar un resum adaptat a les necessitats de l’empresa.

Eina Comparador d'instruments financers

Les empreses participants rebran: Una aplicació informàtica anomenada comparativa d’instruments financers (ECIF), una Guia d’actuació davant d’una entitat financera (GADEF) i un dossier executiu financer personalitzat per presentar a entitats bancàries.

Comparador financer Educaemotions

Diagnosi de supervivència

Què és el projecte "Diagnosi de supervivència"?

El projecte consisteix en realitzar un diagnosi de supervivència als projectes empresarials de recent creació amb una sèrie de preguntes sobre les diferents àrees de gestió de l’empresa que ens aporta dades suficients per a conèixer quins punts claus necessita reforçar l’empresa per assegurar la seva supervivència. L’enquesta ha de valorar la gestió estratègica i les següents àrees:  econòmica, financera, comercial, recursos humans, fiscal i processos.

Eina diagnosi de supervivència

L’eina “Diagnosi de supervivència” és una eina d’Excel que permet diagnosticar els punts a millorar de les empreses de recent creació.  Mitjançant l’ús d’indicadors poden valorar els punts a millorar de les àrees econòmica, financera, comercial, entorn, fiscal, recursos humans i processos interns.

Diagnosi de supervivència Educaemotions

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostra política de cookies.

ACEPTAR